Sorgvejledning

Hvad er sorg?

Sorg er en helt fundamental følelse, som vi alle kommer i berøring med i løbet af vores liv. Vi oplever sorgen efter et tab - ikke kun ved dødsfald, men også ved tab af f.eks. vores job, ved uventet skilsmisse, når vi oplever, at vores børn bliver uafhængige af os, hvis vi bliver syge og/eller oplever et andet "varigt tab" i vores liv.

I bund og grund er sorg:
 • Et livsvilkår
 • En grundlæggende følelse
 • En kompleks reaktion, der opstår, når vi oplever tab og mangeltilstande
 • En omstillingsproces
(Mai-Britt Guldin)
Der er mange myter og antagelser om sorg - men heldigvis er der i de seneste år forsket meget i sorg . oh min mission med at arbejde med sorgen ér, at være med til at fjerne tabuer om sorg, samt naturligvis at yde den bedst mulige individuelle sorgvejledning for den enkelte der er ramt af sorg. Min mission er den samme for pårørende, kollegaer, ledere m.v. som har en sorgramt tæt på.
Vi kan møde sorg ved...
 • Dødsfald
 • Sygdom
 • Fyring
 • Konkurs
 • Skilsmisse
 • Tab af færdigheder/kompetencer
 • M.m.

Sorg er kærlighed

Det er i tabet, vi mærker sorgens smerte - og i minderne vi mærker glæden.

Ens for begge tilstande ér, at der også er en stor kærlighed.

I sorgvejledningen, finder vi sammen frem til din måde at kunne være i begge felter.

At arbejde med sorgen

At arbejde med sorgen betyder, at vi træder ind i, og omfavner, den nye situation livet har budt os. Sorgen skal ikke "dyrkes" ukritisk og ej heller skal den "pakkes væk". Den skal integreres i vores egen fremtid.

Denne pendulering mellem sorgen og vores egenomsorg for os selv er de vigtigste områder at arbejde med i sorgen. Vi finder vores vej i at kunne sørge og samtidig leve vores eget liv videre.

Sorg er som et fingeraftryk - vi oplever og lever med sorg på vores helt egen måde, og der er ikke en ens måde at opleve det på. Der er mange antagelser og myter om dét at være i sorg - hvad kan jeg tillade mig? Hvad kan jeg IKKE tillade mig. Hvad "bør" jeg gøre og hvad "skal" jeg gøre m.v. Og det er i virkeligheden uvæsentligt - det væsentlige ér, hvordan jeg kan integrere egen sorg i eget liv på den måde som  jeg oplever den.

I Sorgvejleningen arbejder vi med DIN strategi for at pendulere mellem din sorg og din egenomsorg!

Sorgvejledning til private

Sorgvejledning for virksomheder