Sorgvejledning for virksomheder

MEDARBEJDERMENTOR

Jeg tilbyder individuel støtte og vejledning til jeres medarbejdere, hvis de møder sorg i deres liv.Jeg vil være en ekstern fortrolig sorgvejleder, som kan støtte dem med tillid og tryghed.

LEDERSTØTTE & VEJLEDNING

Jeg tilbyder støtte og personlig vejledning til ledere, der har medarbejdere ramt af sorg så I kan skabe de bedste rammer for jeres medarbejder.
Ligeledes tilbyder jeg informationsmøder og workshops for ledere og kollegaer, så I bedre er rustet til at favne den sørgende på jobbet.

KURSUS / INFORMATION

Jeg tilbyder kurser / workshops i sorg & krisevejledning med fokus på:
Sorgprocesser
Handlemønstre i sorg
Forsv
arsmekanismer
mm.
Kurser og workshops tilrettelægges ud fra jeres ønsker og behov i situationen.

Kontakt mig for information & priser